Om oss

AIFM Group (”AIFM”) är Europas ledande oberoende förvaltare och operatör av alternativa investeringsfonder (AIF). Med cirka 3,2 miljarder euro under förvaltning, bygger AIFM strategiska, skräddarsydda lösningar för fondhantering för private equity-, kredit-, fastighets-, infrastruktur-, special- och UCITS-fonder.

Gruppen erbjuder en komplett och omfattande infrastruktur för AIF- och UCITS-fonder genom vårt fondhotell. AIFM tillhandahåller utöver fondförvaltning också riskhantering, regelefterlevnad, värdering, finansiell rapportering och fondadministrationstjänster. AIFM har kompetens inom de flesta tillgångsklasserna och har varit involverade i utvecklingen av nästan varje ny typ av investeringsprodukt som har nått den europeiska fondmarknaden under det senaste decenniet.

AIFM är baserade i Sverige och är en auktoriserad AIF-förvaltare under tillsyn av Finansinspektionen. Genom denna auktorisation har AIFM tillstånd att hantera europeiska AIF-fonder och UCITS-fonder samt diskretionära portföljer för både professionella och icke-professionella investerare.

AIFM är ett oberoende fondförvaltningsföretag och samarbetar med alla parter som är involverade i förvaltningen av fonder såsom depåer, emittenter, distributörer, marknadsplatser, juridiska rådgivare och värdepapperscentra.