Våra Fonder

Erbjuder vi ett urval av intressanta fonder med olika placeringsinriktning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering. Klicka här för att komma åt fonddukenten.  

FUND PRICE CURRENCY DATE
Arden xFund 146,06 SEK 2024-05-16
AUAG Essential Metals A 112,26 SEK 2024-05-16
AUAG Essential Metals B 10,74 EUR 2024-05-16
AuAg Gold Mining A 109,03 SEK 2024-05-16
AuAg Gold Mining B 11,14 EUR 2024-05-16
AuAg Precious Green A 156,38 SEK 2024-05-16
AuAg Precious Green B 13,87 EUR 2024-05-16
AuAg Silver Bullet A 156,93 SEK 2024-05-16
AuAg Silver Bullet B 14,49 EUR 2024-05-16
Augmented Reality Fund A 203,96 SEK 2024-05-16
Augmented Reality Fund B 101,84 SEK 2024-05-16
Augmented Reality Fund C 124,95 SEK 2024-05-16
Epoque 110,57 SEK 2024-05-16
eSports Fund 66,61 SEK 2024-05-16
Gainbridge Novus Nordic A 58,98 SEK 2024-05-16
Gainbridge Novus Nordic E 58,98 SEK 2024-05-16
Go Blockchain Fund 90,77 SEK 2024-05-16
Lucy Global Fund A 101,41 SEK 2024-05-16
Plain Capital BronX 147,95 SEK 2024-05-16
Plain Capital LunatiX 102,17 SEK 2024-05-16
Plain Capital StyX 110,24 SEK 2024-05-16
Proethos Fond 187,26 SEK 2024-05-16
SAM Aktiv Ränta 105,17 SEK 2024-05-16
Sensum Strategy A 118,75 SEK 2024-05-16
Sensum Strategy D 119,67 SEK 2024-05-16
Sensum Strategy E 121 SEK 2024-05-16
Sensum Strategy G 125,79 SEK 2024-05-16
SOIC Dynamic China A 117,5 SEK 2024-05-16
SOIC Dynamic China C 118,96 SEK 2024-05-16
Space Fund A 67,56 SEK 2024-05-16
Vinga A 113,93 SEK 2024-05-16
Vinga B 116,13 SEK 2024-05-16
Vinga C 102,63 EUR 2024-05-16
Vinga D 104,69 EUR 2024-05-16
World xFund Allocation A 122,2 SEK 2024-05-16
Arte Collectum I AB 100 SEK 2022-06-30
Bodil Fond I KB N/A N/A N/A
Case Volt Systematic N/A N/A N/A
SBP Kredit AB (publ) 108,17 SEK 2022-12-31
SBP Kredit II AB (publ) N/A N/A N/A
Skogsfond Baltikum AB (publ) 116,4 EUR 2022-06-30

Skuld- & inteckningsfonder

AIFM Group har samarbetat med den första svenska hypoteksfonden sedan start. Vi har därför lång erfarenhet av att arbeta bakom kulisserna med att starta och driva en hypoteksfond. Sedan dess har vi lanserat och arbetat med liknande fonder inom utlåning som till exempel för bostäder och kooperativ. AIFM Group förväntar sig att denna marknad kommer att växa exponentiellt de kommande åren.

Infrastruktursfonder

Investeringar i infrastruktur görs vanligtvis med en tanke på en lång innehavstid. Eftersom dessa fonder vanligtvis har en mycket lång livslängd, är det viktigt att ha en pålitlig partner och sänka de rätta kostnaderna för att möjliggöra en bra avkastning. Med AIFM Groups erfarenhet av olika tillgångsslag och dess egenskaper kan vi hjälpa till att effektivisera verksamheten samtidigt som den förblir lagenlig.

UCITS / fonder

Investerare kräver större transparens från fondförvaltare. AIFM Group tillhandahåller sofistikerad och transparent investerarrapportering tillsammans med hela utbudet av back- och mellankontorsfunktioner. AIFM förvaltar flera europeiska fondföretag som varierar mycket i storlek och omfattning.

Private equity-fonder

AIFM Group har flera partners inom Private Equity som verkar inom flera investeringsområden. AIFM förvaltar både PE-fonder under eget godkännande och tillhandahåller riskhantering och administrativa tjänster externt till sina kunder. Vi har särskild erfarenhet inom den mindre till mellanstora nordiska PE-marknaden och inom sektorn för bioteknik / medteknik.

Fastighetsfonder

Över tid har fastigheter visat sig vara en lukrativ investering och det är en del av de flesta investerares portfölj. AIFM Group har stor erfarenhet av riskhantering av fastighetsfonder och tillhandahåller administrativa tjänster till fonder som investerar i fastigheter.

specialfonder

Svenska specialfonder liknar vanliga fonder inom områden som deponering av fondtillgångar och tillsyn, men kan variera avsevärt vad gäller investeringsstrategi eftersom de kan söka undantag från vissa UCITS-regler. AIFM Group har 10+ års erfarenhet av att strukturera svenska specialfonder och arbeta för att få dem godkända av Finansinspektionen.