Hållbarhet

På AIFM-group är vi medvetna att de beslut vi tar i och utanför kontoret påverkar vår miljö.

Vi är en professionell grupp som tror att det enda sättet att bedriva vår verksamhet är att hålla varandra ansvariga för att fatta hållbara, etiska och socialt ansvarsfulla beslut varje dag.

Vi stödjer stolt initiativ som ämnar till att minska hälso- och säkerhetsrisker som är associerat med klimatförändringar och vi fokuserar aktivt på sätt som kan minimera vårt fotavtryck samtidigt som vi fortsätter att maximera leveransen av utmärkt service till våra kunder.

Vårt engagemang för hållbart beslutsfattande understryker det ansvar vi har gentemot våra kunder, anställda och samhällen – bygg hållbart värde.