Hållbarhet

På AIFM-group är vi medvetna att de beslut vi tar i och utanför kontoret påverkar vår miljö.

Vi är en professionell grupp som tror att det enda sättet att bedriva vår verksamhet är att hålla varandra ansvariga för att fatta hållbara, etiska och socialt ansvarsfulla beslut varje dag. Vi stödjer stolt initiativ som ämnar till att minska hälso- och säkerhetsrisker som är associerat med klimatförändringar och vi fokuserar aktivt på sätt som kan minimera vårt fotavtryck samtidigt som vi fortsätter att maximera leveransen av utmärkt service till våra kunder.

Vårt engagemang för hållbart beslutsfattande understryker det ansvar vi har gentemot våra kunder, anställda och samhällen – bygg hållbart värde.

 

 

Hållbarhetsdokument

Hållbarhetsrelaterade upplysningar AIFM / Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Swedish)

Sustainability risk policy (Swedish)

Sustainability overview 2019 (Swedish)

Sustainability overview 2018 (Swedish)

Sustainability overview 2017 (Swedish)

 

Hållbarhetskriterier tillämpas på vissa av de fonder som förvaltas av AIFM. Information om hållbarhetskriterier för fonder som förvaltas av AIFM finns i tillämpliga fall i respektive fonds respektive prospekt här.

För närvarande beaktar AIFM inte negativa effekter på hållbarhetsfaktorer.