Uppförandekod

På AIFM delar vi en grundläggande förståelse för att ingen anställd någonsin ska offra sin integritet även om de tror att det kommer att gynna företaget på kort sikt. Vi tror att det bästa sättet att bygga kundförtroende är att bedriva vår verksamhet enligt de högsta standarderna för ärlighet och integritet.

Vår förmåga att bygga förtroende vilar på uppförandet av varje enskild anställd. Därför väljer vi våra medarbetare baserat på deras principer och värderingar och inte bara på deras kunskap. Det är avgörande att de investeringar vi gör i vår egen organisation när vi anställer ny talang skapar värde utan att minska vår egen etiska standard.

Vårt rykte beror på vår förmåga att skilja rätt från fel. Vi upprätthåller en intern uppförandekod som består av regler och principer avsedda att hjälpa anställda att fatta beslut om deras uppförande i förhållande till företagets verksamhet.

Uppförandekoden grundas i den underliggande tron om att vi alla är ansvariga för att bedriva företag etiskt och i överensstämmelse med lagen överallt där vi verkar.