Lösningar

Översikt

Att etablera ett fullständigt fondbolag är en allt mer utmanande och kostsam uppgift. AIFM kan erbjuda ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt att hantera fonder. Genom att utkontraktera kritiska driftsfunktioner till oss kan vi se till att alla myndighetskrav uppfylls och att alla dagliga organisationsrutiner är optimerade.

Som en oberoende förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) hjälper AIFM Group dig att uppfylla kraven i direktivet om alternativa investeringsfonder (AIFMD) genom att tillhandahålla AIFMD-relaterade risk- och regleringslösningar, medan du kan fokusera på att utveckla din kärnverksamhet.

Våra lösningar låter dig välja mellan en total AIFM-infrastruktur (Fund Hotel) och ett anpassat AIFMD-kompatibelt servicepaket där du kan utkontraktera ett antal funktioner till oss. Klicka på länkarna nedan för att lära dig mer om hur AIFM kan hjälpa dig.

Hur du gynnas

  • Ni kan fokusera på er kärnverksamhet.
  • Era risk- och övervakningsfunktioner kommer att vara helt kompatibla.
  • Er operativa komplexitet kommer att tas bort.
  • Ni drar nytta av vår tekniska expertis / kunskapsdelning.