Kontakta avdelning

Allmänna frågor: info@aifm.se

Affärsutveckling

THOMAS DAHLIN
Grundare och Ordförande
thomas.dahlin@aifm.se
00 (46) 480 36 36 66

Riskhantering

DAN HJÖRNERED
Chief Risk Officer (CRO)
dan.hjornered@aifm.se
00 (46) 76-566 01 66

Management

JOHAN BJÖRKHOLM
Verkställande direktör (VD)
johan.bjorkholm@aifm.se
00 (46) 480 36 36 66

 

Operations

JOAKIM ERIKSSON
Chief Operations Officer (COO)
joakim.eriksson@aifm.se
00 (46) 73-512 43 23

 

Ekonomisk rapportering & värdering

ROBIN KOMULAINEN
Chief Financial Officer (CFO)
robin.komulainen@aifm.se
00 (46) 73-546 41 14

 

Fund Administration

JONATHAN TAYLOR
jonathan.taylor@aifm.se
00 (46) 73-532 18 83

Legal

JOHAN RAMKLINT
General Counsel
johan.ramklint@aifm.se
00(46)73-531 36 30

 

Back Office

KIM HÅKANSSON
kim.hakansson@aifm.se
00(46)76-019 99 86

Internrevision

AGNETA BREMANDER

agneta.bremander@moneo.se

00(46)70-873 29 16

Regelefterlevnad

ANTON NILSSON
anton.nilsson@aifm.se
00 (46)73-397 81 81