Fondhotell

En komplett värdekedja för fondförvaltning.

Fondhotell är vår innovativa, kostnadseffektiva lösning för portföljförvaltare och investerare som vill etablera fonder i Sverige. Lösningen är enkel; vi sätter upp fonden inom ramen för vårt tillstånd och tar därmed fullt ansvar för regelefterlevnad av produkten.

Vårt fondhotell låter kunden fokusera på investeringsprocesser medan vi hanterar all rapportering, regelefterlevnad och administrativa uppgifter. Fonderna förvaltas under vårt tillstånd och i enlighet med Europeiska Unionens finansiella regelverk.