Finansiell rapportering

Funktionen för finansiell rapportering möjliggör korrekt och snabb rapportering av finansiella rapporter och data till chefer och intressenter. Vår finansiella rapporteringsfunktion tillhandahåller utmärkt service genom att se till att både investerare och andra intressenter i företaget eller fonderna har tillgång till tillförlitliga uppgifter vid behov. Funktionen möjliggör också rapportering till Finansinspektionen, Skatteverket och andra styrande organ.

För mer information om outsourcing av din finansiella rapporteringsfunktion till AIFM, vänligen kontakta redovisningsavdelningen:

Robin Komulainen
Ekonomichef
Direkt: 00(46)73-546 41 14
E-Post: robin.komulainen@aifm.se