AIFM Co-sourcing

Co-Sourcing

Co-sourcing avser ett partnerskap där AIFM Group samarbetar med klienten för att tillhandahålla konkurrenskraftiga funktioner och processer inom klientens organisation. För kunder som inte vill utkontraktera funktioner, till exempel riskhanteringsfunktionen, kan samarbetslösningen vara det bästa alternativet:

  • AIFM tillhandahåller expertis, fortlöpande eller på konsultbasis, till kundernas interna funktioner för att utveckla processer eller se till att hela fondförvaltningens värdekedja fungerar korrekt och förblir kompatibel.
  • AIFM kan co-sourca en specifik funktion, till exempel riskhanteringsfunktionen, genom att bistå med utveckling av system för övervakning av risker eller hjälpa till i interna funktioner med riskbedömningen.
  • AIFM kan också tillhandahålla co-sourcing till ledning och styrelse för att effektivisera företagets styrning och kontroll eller genom att tillhandahålla expertis i en specifik fråga.

Kontakta Oss