Mål och kärnvärderingar

För att tillhandahålla förstklassig service skapar vi en omfattande förståelse för kundens verksamhet.

Vår uppgift är att förnya och effektivisera alternativa investeringsfondverksamheter för kapitalförvaltare och investerare.

KÄRNVÄRDERINGAR

  • AIFM grundades med ett fokus på entreprenörskap vilket är vad vi anser gruppens ryggrad. Kreativt tänkande är en grundläggande del av vår framgång.
  • AIFM: s kärnverksamhet är fondverksamheter baserade på strategisk förvaltning och systematisk administration. Vi strävar efter att erbjuda innovativa hanteringslösningar som ger exceptionella resultat vilket betyder att vi inte nöjer oss med genomsnittliga problemlösningar.
  • AIFM prioriterar övervakning av risk och har bred expertis inom riskhantering. Vi arbetar hårt för att erbjuda den bästa riskkontrollfunktionen på marknaden.
  • AIFM förvaltar ett brett utbud av onoterade tillgångsklasser som kräver omfattande erfarenhet av hantering. Vi är skarpsynta och har en omfattande kunskap om finansiella redovisnings- / rapporteringsmodeller, metoder och värderingstekniker.