Vår Historia

AIFM grundades ursprungligen i Sverige 2007 som ett värdepappersföretag med fokus på diskretionär portföljhantering. Mitt i en global finansiell kris som började utvecklas, präglades dessa tidiga år av en snabbt föränderlig lagstiftning. Det fanns ett överhängande behov av att skapa stabilitet och transparens i det globala finansiella ekosystemet. AIFM kunde tidigt inse detta behov och blev intresserade av att utforma lösningar för investerare som skulle tvingas genomgå en enorm organisatorisk förändring för att förbli kompatibla med de nya direktiven.

Den europeiska kapitalförvaltningsindustrin inledde ett skifte av fokus för att hantera den allvarliga oron som fanns för investerarsäkerhet och skydd vilket resulterade i att Europeiska unionen införde direktivet om alternativa investeringsfondförvaltare (AIFMD) under 2011. Denna lag avser förvaltningen av hedgefonder, private equity, fastighetsfonder samt alla andra alternativa investeringsfonder i EU: s medlemsländer.

När fondmarknaden utvecklades med implementeringen av AIFMD växte gruppen till att bli en ledande aktör inom förvaltningen av fonder och antalet fonder under förvaltning växer för varje år. Många företag började vända sig till AIF-förvaltare för att spara på de kostsamma och tidskrävande processerna som krävs för att hålla sig kompatibel med en ständigt föränderlig lagstiftning.

Sverige har visat sig vara en konkurrenskraftig plats för AIF-förvaltare att basera sin verksamhet vilket även uppskattas av deras partners. Sverige är världsledande inom innovation, globalt känt som ett bra ställe att göra affärer, med en högkvalificerad arbetskraft, en öppenhet för internationell handel och en stabil ekonomisk och politisk syn.
Med en kombination av entreprenörsanda och strategisk ledning fortsätter AIFM Group att växa och behålla sin position som fondmarknadens ledande operativa företag för AIF-fonder.