Efterlevnadsfunktion

Compliance-funktionen ansvarar för att övervaka och utvärdera tillräckligheten och effektiviteten hos de åtgärder, interna regler och förfaranden som införts för att upptäcka risken för att inte följa tillämpliga regler, lagar och förordningar. Alla anställda i AIFM Group förväntas följa våra standarder för efterlevnad – genom att uppträda ärligt, ansvarsfullt och etiskt. Compliance-funktionen tillhandahåller regelbundna uppdateringar av reglerande frågor till styrelsen och ledningen för att hela organisationen ska kunna följa både interna och externa regler.

För mer information om hur AIFM kan hjälpa dig med efterlevnad, vänligen kontakta vår ledningsgrupp:

Thomas Dahlin
Verkställande direktör
Direkt: 00(46)73-358 46 91
E-post: thomas.dahlin@aifm.se