Funktion för riskhantering

Riskhanteringsfunktionen utvecklar omfattande processer för att övervaka, utvärdera och hantera risken för förväntade och oväntade händelser som kan ha en negativ inverkan på företaget, fonden eller dess investerare. Riskhanteringsfunktionen implementerar effektiva policys och rutiner för att identifiera, mäta, hantera och övervaka löpande alla relevanta risker baserade på fondprofil, investeringsstrategi och tillgångstyp.

För mer information om outsourcing av din riskhanteringsfunktion till AIFM, vänligen kontakta riskhanteringsavdelningen:

Dan Hjörnered
Chief Risk Officer
Direkt: 00(46)76-566 01 66
E-Post: dan.hjornered@aifm.se