Värderingsfunktion

Värderingsfunktionen säkerställer en sund, transparent, omfattande och lämpligt dokumenterad värderingsprocess. Oavsett tillgångens egenskaper, om den handlas på en reglerad marknad eller är en icke-noterad tillgång, säkerställer värderingsfunktionen att alla tillgångar som fonderna innehar är rättvist och lämpligt värderade.

För mer information om outsourcing av din värderingsfunktion till AIFM, vänligen kontakta värderingsavdelningen:

Robin Komulainen
Ekonomichef
Direkt: 00(46)73-546 41 14
E-post: robin.komulainen@aifm.se