Outsourcing

AIFM Group (”AIFM”) tillhandahåller en rad tjänster till en mängd olika finansiella institutioner och företag som av strategiska skäl vill utkontraktera en eller flera funktioner till oss.

Beroende på fondstruktur kan AIF-förvaltare tillhandahålla ett antal funktioner i värdekedjan.

Klicka på länkarna nedan för att utforska på vilka sätt AIFM kan hjälpa dig att optimera din fondverksamhet.

Riskhantering Compliance Värdering Finansiell raportering